23 4 / 2014

23 4 / 2014

terrysmalloy:

Elizabeth Taylor on set of ‘Suddenly, Last Summer’.

terrysmalloy:

Elizabeth Taylor on set of ‘Suddenly, Last Summer’.

(via baedekersandbeasties)

23 4 / 2014

23 4 / 2014

23 4 / 2014

(Source: methexys, via petitepearl)

23 4 / 2014

23 4 / 2014

19th & 20th century tiaras

(Source: buonfresco, via hyphenspace)

23 4 / 2014

(Source: instyle, via rosiewhitely)

23 4 / 2014

23 4 / 2014

23 4 / 2014

23 4 / 2014

(Source: killllua, via wasarahbi)

21 4 / 2014

(Source: nwaro92, via nomfood)

21 4 / 2014

wasbella102:

Frida chair by La Tapicera

wasbella102:

Frida chair by La Tapicera

(via exxnihilo)

21 4 / 2014